Schubert & Dvorak – Damask & MUSA

Schubert, mass in E-flat D950
Dvorak 8th symphony.

Damask vocal quartet
Kamerkoor MUSA
o.l.v. Peter Dijkstra


Friday 1st December at 20.15
Geertekerk, Utrecht

Saturday 2nd December at 20.15
De Duif, Amsterdam

BACK TO CALENDAR